BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz AlanlarınınKiralama İhale İlanı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Taşınmaz AlanlarınınKiralama İhale İlanı
Bu haber 2021-11-26 09:29:28 eklenmiş ve 30 kez görüntülenmiştir.

 

BARTIN  ÜNİVERSİTESİ

Sağlık Kültür ve Spor Daire  Başkanlığı

Taşınmaz AlanlarınınKiralama İhale İlanı 

Madde 1- Bartın Üniversitesi  Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan  Kafeterya, Lokanta-1 (Pizza, Hamburger, FastFood, Lahmacun, Kebap), Çiğ Köfteci, Bayan Kuaför,  Bay Kuaför ve Kuru Temizlemeolarak 3 Yıllığına kiraya verilmesi.

Madde 1-1 BartınÜniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yemekhane Bodrum Katında bulunan Kafeterya,  Bartın Üniversitesi Ağdacı  YerleşkesiFotokopi Çekim Odası ve Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Yerleşkesinde bulunun Kantin ve Kafeterya olarak 2 Yıllığına kiraya verilmesi.

Madde  2- İhale Usulü, söz konusu Yaşam Merkezi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereği Açık İhale Usulü ile kiraya verilir ve kiralamada taraflarca sözleşme düzenlenir.

Madde 3- İhaleye konu olan Hizmet Alanlarının;

Kurumun adı        

:Bartın Üniversitesi

İdare

:Bartın Üniversitesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı

Bulunduğu İl/İlçe  

:Bartın / Merkez

Telefon ve Faks No  :

:Telefon : 0378-223 5310Faks: 0378-223 5045

İhale Konusu İşin Adı

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Ulus Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi’nde Bulunan Alanın 90,00 m2 Kısmının Kantin ve Kafeterya Kiralama İhale İşi

:06/12/2021   09.00  Pazartesi

:4.326,00 TL

:   432,60 TL

: 2 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Spor Salonu Binasında Bulunan Alanın 18,90 m2 Kısmının Fotokopi Çekim Odası Olarak Kiralama İhale İşi

:06/12/2021   10.00  Pazartesi

:7.800,00 TL

:   780,00 TL

: 2 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yemekhane  Binası Bodrum Katında Bulunan Alanın 380,12 m2 Kısmının Kafeterya Olarak Kiralama İhale İşi

:06/12/2021   11.00 Pazartesi

:39.600,00TL

:  3.960,00 TL

: 2 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

:Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 633,00m2 Kısmının Kafeterya Olarak Kiralama İhale İşi 

:06/12/2021   12.00 Pazartesi

:120.000,00 TL

:  12.000,00 TL

: 3 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 238,00m2  Kısmının Lokanta-1 (Pizza, Hamburger, FastFood, Lahmacun, Kebap) Olarak Kiralama İhale İşi 

:06/12/2021   14.00  Pazartesi

:52.200,00 TL

:  5.220,00 TL

: 3 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 45,00m2 Kısmının Bayan Kuaförü Olarak Kiralama İhale İşi 

:06/12/2021   15.00  Pazartesi

:14.400,00 TL

:  1.440,00 TL

: 3 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 24,00m2 Kısmının Bay Kuaförü Olarak Kiralama İhale İşi 

:06/12/2021   16.00  Pazartesi

:12.000,00 TL

:  1.200,00 TL

: 3 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 6,00 m2 Kısmının Çiğ Köfteci Olarak Kiralama İhale İşi 

: 06/12/2021   17.00  Pazartesi

:7.200,00 TL

:   720,00 TL

: 3 Yıl

İhale Konusu İşin Adı

 

 

İhale Tarihi/İhale Saati/Gün

Muhammen Bedel

Geçici Teminat

Süre

Bartın Üniversitesi Kutlubey Yerleşkesi Yaşam Merkezi Alanında Bulunan Taşınmazın 23,00m2 Kısmının Kuru Temizleme Olarak Kiralama İhale İşi 

:07/12/2021   14.00  Salı

:6.000,00 TL

:   600,00 TL

: 3 Yıl

Madde 4- İhalenin Yapılacağı Yer        :Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Konferans Salonu

Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer   :Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Bürosu

Madde 6- İhale Usulü                             : 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi (Açık Teklif Usulü)  ile ihale edilecektir.

Madde 7-İhale dokümanının görülmesi ve temini: İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların idareden onaylı ihale dokümanını alması zorunludur.

a .İhale dokümanın görülebileceği, alınabileceği ve teslim edileceği yer:

Bartın Üniversitesi Ağdacı Yerleşkesi (Kütüphane Binası) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez/BARTIN

b .İhale dokümanın satış bedeli :İhaleye katılmak isteyenler, ihale ile ilgili şartname ve sözleşme tasarısını, Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR240001000052 51609669 5001 nolu hesaba 50,00 TL (Elli Türk Lirası) yatırarak temin edebileceklerdir. 

c .Teklifler,Teklifler ihale ( son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme ) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.

d . Postada meydana gelen gecikmelerden dolayı idare veya ihale komisyonu herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

e .Kira Bedeli üzerinden ayrıca KDV alınacaktır.

 

f .İhale dokümanı idari şartname, sözleşme tasarısı, teklif mektubu ve ortaklık girişim  (iş ortaklığı) Beyannamesi’nden oluşmaktadır.

Madde 8- Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve  Taşınmazların9 (dokuz) hizmet alanlarının   kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerini okunduğu kabul edildiğini beyan etmesi ve imzalanması mecburidir. 

Madde 9-İSTEKLİLERDEN İSTENİLEN BELGELER

İhaleye katılmak için başvuracak isteklilerde aranılacak şartlar ile ihale komisyonuna ibraz etmeleri gereken belgeler aşağıda sıralanmıştır.

9.1

Gerçek kişi katılması halinde,  Nüfus Cüzdan Fotokopisi  (T.C. Kimlik Numaralı)veya nüfus kayıt örneği (e-devlet)

Tüzelveya ortak girişim katılması halinde, vergi levhası(aslı veya e-devlet/e-vergi levhası barkodlu veya noter tasdikli sureti)

9.2

Gerçek kişi katılması halindeİkametgah Belgesi  (e-devlet veya İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden alınacak belgenin aslı),

Tüzel veya ortak girişim olarak ihaleye girecek firmalarvergi levhası (aslı veya e-devlet/e-vergi levhası barkodlu veya noter tasdikli sureti)

9.3

İhaleye katılacak isteklilerin adli sicil kayıt örneğine ilişkin olarak ;

1-Gerçek Kişi olması halinde, Adli Sicil Kaydı (aslı veya e-devlet ’ten alınan belgeyi) vermeleri gerekir. (İhale İlan tarihi itibariyle alınması gerekir)

2-Tüzel Kişi olması halinde, tüzel kişiliği oluşturan gerçek kişilerin adli sicil kayıtlarına ilişkin belgenin aslıveya  e-devlet’ten alınan belgeyi vermeleri gerekir. (İhale ilan tarihi itibariyle alınması gerekir)

Adli Sicil Kaydı veya Adli Sicil Arşiv Kaydı var ise o kayıtlara ilişkin mahkeme kararı da eklenecektir.

9.4

 

Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;

1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi (Belgenin aslı)

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. (Belgenin aslı)

 

9.5

İhalelerden men yasağı olmadığına dair belge, İlgili Meslek Odasından ihale ilan tarihinden itibaren alınmış mesleki faaliyetten men olmadığını gösteren belgeyi vermeleri gerekir. (Üzerinde tahrifat yapılan belgeler geçersizdir)(Belgenin aslı veya e-devlet’ten alınan belgeyi vermeleri gerekir)

9.6

 

Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi (Belgelerin aslı)

 

9.7

 

a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sanatkârlar odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, (belgenin aslı veya noter tasdikli)

2) Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge (belgenin aslı veya noter tasdikli sureti)

 

 

 

9.8

Ortak katılım halinde,

İsteklinin ortak girişim olması halinde, bu şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi  ile ortaklarca imzalanan ortaklık sözleşmesini ıslak imzalı olarak vermeleri gerekmektedir. (İhale kazanıldığı takdirde noter tasdikli ortaklık sözleşmesi vermek zorundadır, ayrıca grubun bütün ortakları idare ile yapılacak ihale sözleşmesini şahsen veya vekil tayin edecekleri kişiler vasıtasıyla imzalarlar).

 

İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;  İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 9. maddesinin (9.1), (9.2), (9.3), (9.5), (9.7) ve (9,10) bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur.

9.9

Geçici Teminat; ihaleye ait geçici teminat tutarını Bartın Üniversitesi Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığının Ziraat Bankası Bartın Şubesi nezdindeki TR240001000052 51609669 5001 nolu hesaba yatırılması ve yatırdığına dair banka dekontu yada geçici teminat mektubu verilmesi halinde (geçici teminat mektubu ve banka teyit yazısı, süresiz olmalı, hangi iş için verildiği belirtilmeli, ilgili şubenin vereceği teminat limiti dahilinde olmalıdır.) ihale zarfının içine konması gerekmektedir.  Muhammen Bedelin %10’u oranında.

9.10

Kantin/Kafeterya/Kuaför/Kuru Temizleme ve fotokopi çekim odası ihalesine girecek olan istekller, vekaleten ya da şirket ortağı da olsa idareye borçlu olmaları halinde ihaleye giremezler. İhaleye girecek tüm istekliler idareden borçlu olmadıklarına dair yazılı belge almak zorundadır. İstekliler İdareden aldıkları resmi yazıyı ihale zarfına koymak zorundadır.

9.11

İdarece imzalı olarak verilen ihale şartnamesinin her sayfasının, istekli tarafından imzalanarak (imzalanmaması halinde değerlendirme dışı kalacaktır.) ihale dosyasına koymak zorundadır.

İstekli, Kiralama Sözleşmesindeki genel hükümleri ve hizmet alanının kiralama işine ait şartnamedeki genel şartların tüm maddelerinin okunduğunu, kabul edildiğini beyan eder ve tüm hükümleri kabul etmiş sayılır.

9.12

Teklif Mektubu:İstekliler, vereceği ilk teklif (kapalı zarf içinde) pey sürüm tablosuna yazılacak ve isteklilerin verdiği en yüksek rakamdan artırma ihalesine devam edilecektir. Teklif mektubunun ihale zarfına konmaması halinde değerlendirme dışı kalacaktır. İsteklilerin Teklif Mektubunu doldurması ve imzalaması mecburidir. Ortak Girişim olarak girecek firmaların hepsinin imza atması (ıslak imzalı) gerekmektedir. 

9.13

Bayilik (franchise) şeklindeki müracaatlarda yukarıdaki belgelere ilaveten bayilik alındığına dair sözleşme ya da ihalenin kazanılması halinde bayilik sözleşmesi imzalanacağına dair yetki belgesi aslı

9.14

İhale Doküman Satış Bedeli 50,00 TL               

Dekontu kapalı ihale dosyasına konulması gerekir.

 

Madde 10-İhale  komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

Madde 11-İhale Komisyonuna İstenilen Belgelerin Sunulması ; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 37. Maddesine göre belgelerin sunulması gerekmektedir.

 

 

 

 

 

İLANEN DUYURULUR

 

 

 

 

 

ETİKETLER : Bartın İlan Resmi İlan İlan.gov.tr
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer RESMİ İLAN haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›