Üniversitenin 2019 Yılı Faaliyet Raporu yayımlandı

Bartın Üniversitesi 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, yayımlandı.
Bu haber 2020-03-02 09:15:37 eklenmiş ve 36 kez görüntülenmiştir.

 

 

Erkan Hızoğlu

 

 

Bartın Üniversitesi’nin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince çıkarılan ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunuldu.

 

Raporda Üniversitedeki çalışmalara ilişkin detaylı bilgiler veren Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, şunları aktardı:

 

“Bartın Üniversitesi, 22.05.2008 tarih ve 5765 sayılı Kanun ile kurulmuş ve ilk bütçesi 2009 yılından itibaren kanunlaşarak kullanılmaya başlanmıştır. Üniversitemizde, 2019 yıl sonu itibarıyla; 9 fakülte, 3 enstitü, bir yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve 13 uygulama ve araştırma merkezi mevcuttur. 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla üniversitemizde toplam 17 bin 420 öğrenci öğrenim görmüştür. Aynı dönemde üniversitemizde 590 akademik personel, 259 idari personel ve 129 sürekli işçi görev yapmıştır.

 

Üniversitemiz belirlediği misyon ve vizyonu doğrultusunda sürekli kendini yenileyerek modern dünyanın gereklerini yerine getiren, çalışkan, üretken ve değerlerine sahip çıkan ulusal ve uluslararası ölçekte rekabet edebilen öğrenciler yetiştirmeyi ve topluma hizmeti kendine ilke edinmiştir.

 

2020 yılı içerisinde tamamlanması ve 25 milyon ton/yıl kapasite ile ülkemizin en büyük limanlarından biri olması hedeflenen ‘Filyos Limanı’, 10 bin yeni istihdam oluşturma kapasitesine sahip ilk mega endüstri bölgesi ve serbest bölge bileşenlerinden oluşan ‘Filyos Yatırım Havzası’ ile birlikte ülkemizin en önemli lojistik merkezlerinden birisi olma konumundadır.

 

Bu çerçevede, Bartın Üniversitesi olarak dış paydaşlar, iç paydaşlar, saha çalışmaları, kamu kurumlarının hazırladığı raporlar dikkate alınarak ihtisaslaşma alanımızın bölgeyi de aşan bir niteliğe sahip olan Filyos Yatırım Havzasına yönelik olması konusunda fikir birliğine varılmıştır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının ‘Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon Farklılaşması ve İhtisaslaşma Programı’na ‘Akıllı Lojistik ve Bütünleşik Bölge Uygulamaları’ alanında yapılan başvurumuz olumlu sonuçlanmıştır.

 

Üniversitemizde uluslararası saygın indekslerde taranan dergilerde yayınlanan makale sayısı her geçen gün artmaktadır. Bu kapsamda bakıldığında, 2017 yılında 122 olan yayın sayısı, 2019 yılında 248’e ulaşmıştır. Akademik üretkenlik açısından bu önemli gelişmeler Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından 2018 yılı verileri esas alınarak yapılan izleme ve değerlendirme kriterlerine de olumlu yansımıştır. Karne göstergelerine bakıldığında, Üniversitemiz, öğretim elemanı başına düşen uluslararası indeksli taranan dergilerde yapılan yayın sayısında 107 üniversite arasında 43’üncü, ulusal indeksli taranan dergilerde ise 25’inci sırada olma başarısını göstermiştir.

 

Kalite süreçleri doğrultusunda çalışmalar sürüyor

 

Üniversitemizde akreditasyon noktasında ciddi bir gayret sarfedilmekte olup yeni YÖK anlayışıyla birlikte Yükseköğretim Kurumlarında hızlanan kalite süreçleri doğrultusunda çalışmalarımız sürdürülmektedir. 2019 yılında Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından dış değerlendirme sürecinden geçilmiştir. Ayrıca aynı yıl Eğitim Fakültemizin Türkçe Eğitim Bölümü, EPDAD tarafından ilk akredite olan bölümümüz olmuştur. Aynı fakülte, üç program için daha akreditasyona müracaat etmiştir. Üniversitemizde AR-GE ekosistemi kurulması ve proje tabanlı öğrenme yolunda atılan adımlar meyvelerini vermeye başlamıştır. Göstergelere bakıldığında, 2017 yılında yürütülmekte olan 5 TÜBİTAK proje sayısının 2019 yılında 34’e ulaştığını görmekteyiz. Bu projelerin haricinde, öğrencilerimizin de proje yazma ve yönetme konusunda tecrübelerini arttırma teşviklerimiz sonucunda 2019 yılında 23 öğrenci TÜBİTAK projesi desteği almaya hak kazanmıştır. Patent başvurularında ise ciddi bir yükseliş söz konusudur. 2019 yılında altı patent başvurusu yapılmış olup değerlendirme süreçleri devam etmektedir.

 

“Öğrencilerimiz göğsümüzü kabartıyor”

 

İhtisaslaşma alanımıza yönelik olarak bölgesel işbirliklerini de çok önemseyen üniversitemiz, geçen yıl Bartın Ticaret ve Sanayi Odası (Bartın TSO) ile şehrin ve bölgenin kalkınmasına yönelik tez çalışmaları yapan lisansüstü öğrencilerine teşvik fonu verilmesini içeren bir protokol imzalamıştır. Üniversitemiz Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’ne (BAP) yapılacak başvurular sonucunda, oluşturulan kurulun değerlendirmesi sonucunda yüksek lisans öğrencilerine 5 bin Türk Lirası, doktora öğrencilerine ise 8 bin Türk Lirası teşvik fonu verilecektir. Bilimsel çalışmalar bütün hızıyla devam ederken, diğer taraftan Üniversitemiz sportif başarılarla da göğsümüzü kabartmaktadır. Yeni kurulan Spor Bilimleri Fakültemizle birlikte birçok branşta ülkemizin nitelikli sporcu ihtiyacına elimizden geldiğince destek olmaya devam ediyoruz. Öğrencilerimiz, Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen yarışmalara yapılan katılımlar sonucunda üniversite bazında madalya sıralamasında birinci olma başarısını gösterdi. İnanıyorum ki, öğrencilerimizin bu başarıları ilerleyen süreçte olimpiyat madalyalarına varan bir yolculukla artarak devam edecektir. Öğrencilerimizin kulüp faaliyetlerine katılımı da her geçen gün artmaktadır. Bu noktada, 2017 yılında 34 olan kulüp sayımız 2019 yılında 48’e ulaşmıştır. Öğrencilerimiz kulüpler düzeyinde katılım göstermiş olduğu başarılarla da göğsümüzü kabartmaktadır.

Bilim ve Teknoloji Kulübümüz TÜBİTAK tarafından gerçekleştirilen elektrikli araç yarışmasında 199 araç arasından en verimli 10 araç arasına girmiştir.

 

6 akademik birim ödül aldı

 

‘Seyircisi Olma Odağında Ol’ sloganıyla yürüttüğümüz çalışmalardan biri ise işbaşı eğitimleridir. Öğrencilerimiz bir yandan Üniversitemizde mesleğin teorik bilgisini alırken, bir yandan da sanayi veya kamu kuruluşlarında pratik bilgiyi öğrenmektedir. Bu amaçla, geçtiğimiz yıl Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesine bağlı İnşaat Mühendisliği ile Makine Mühendisliği Bölümlerinde 7+1; Ulus Meslek Yüksekokulunda ise Ormancılık ve Orman Ürünleri ile Tapu ve Kadastro Programlarında 3+1 uygulamaları faaliyete alınmıştır.

Üniversite olarak erişilebilirlik ciddiyetle üzerinde durduğumuz konulardan birisi olmuştur. Bu kapsamda, YÖK tarafından uygulamaya konulan Engelsiz Üniversite Ödüllerinde, Mekanda Erişilebilirlik (Turuncu Bayrak) kategorisinde 653 başvuru arasından 8’inci sırada yer alma başarısını göstererek üniversitemizin 6 akademik birimi ödül almıştır.

 

“Farklılıklarımız zenginliğimizdir”

 

Üniversitemiz, Ülkemizin 81 ilinden olduğu gibi 3 farklı kıtadan ve 57 farklı ülkeden uluslararası öğrencilerimizi de ‘yabancı’ ya da ‘misafir’ olarak değil ev sahibi olarak görmektedir. Bu noktada ‘Farklılıklarımız zenginliğimizdir’ diyerek uluslararası öğrenci sayımızı her sene arttırmak için gayret gösterilmektedir. 2017 yılında 250 olan uluslararası öğrenci sayımız yıl sonu itibarıyla 935 sayısına ulaşmıştır. Amacımız, her geçen gün ülke çeşitliliğini de arttırarak Üniversitemizde Dünyanın bütün renklerini bir araya getirmektir.

 

“En büyük gücümüz mezunlarımız”

 

Bir diğer önemli husus ise ‘en büyük gücümüz’ olan mezunlarımızdır. Kendileri ile irtibatı koparmamak için kurulan ‘Mezun Bilgi Sistemi’ ile mezun olan öğrenciler ile iletişimi ilk gün olduğu gibi canlı tutmanın çabası içerisinde öğrencilerimizi mezun olduktan sonra da takip ederek iş hayatlarında da yanında olmaya çalışmaktayız. Öğretim elemanlarımız ile birlikte öğrencilerimizin de büyük hassasiyet gösterdiği ‘Mezun Bilgi Sistemi’ ile dayanışmamız sürüyor, ailemiz mezunlarımız ile birlikte büyümeye devam ediyor.

Son olarak, Üniversitemiz yerleşkelerinde uygulanmaya devam eden ‘Sıfır Atık Projesi’ başarı ile sürdürülmekte olup kısa zamanda tüm Türkiye’yi kapsayan bir hareket olan ‘Sıfır Atık Projesi’ne tüm bileşenlerimiz ile birlikte katkı sunarak çevremizi yarınlara daha temiz ve yaşanabilir bırakmak için önemli geri kazanımlar elde etmekteyiz.

Üniversitemizin 2019 Yılı İdare Faaliyet Raporu, kalkınma planları ve programlarda yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap verebilirliği ve mali saydamlığı sağlamak üzere yürürlüğe konulan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 41. maddesi gereğince çıkarılan ‘Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik’ hükümlerine uygun olarak hazırlanarak, kamuoyunun bilgisine sunulmuştur.”

ETİKETLER : Bartın Bartın Üniversitesi 2019 Yılı Faaliyet Raporu
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer EĞİTİM haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
BARTIN PUSULA GAZETESİ
© Copyright 2013 . Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
Bartın Web Tasarım