ÇED sürecinde halk bilgilendirildi!

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından Amasra’da yapılması planlanan “Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri, Lavvar Atığı Depolama Tesisleri, Dolgu Alanı İle Rıhtım ve İR 86970 Numaralı Ruhsat Sahasında Taşkömürü Üretimi Entegre Projesi” ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) sürecinde “Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda katılımcılara proje hakkında detaylı bilgiler veren MGS Proje Müşavirlik ve Mühendislik Firması yetkilisi, herhangi bir kurumun olumsuz görüşü olsa dahi bu sürecin devam ettirilemeyeceğini söylerken itiraz hakkının hem yerelde Bartın Valiliği hem de Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yapılabileceğini söyledi.
Bu haber 2024-04-18 09:42:09 eklenmiş ve 373 kez görüntülenmiştir.

 

 

Kübra Nur AK

 

 

Hattat Enerji ve Maden Ticaret A.Ş. tarafından Bartın İli, Amasra İlçesi, Tarlaağzı, Kaleşah, Kum, Bostanlar, Topderesi, Gömü ve Kazpınarı Köyü Mevkii ile Bartın İli, Merkez İlçesi, Kaman, Uzunöz ve Uğurlar Köyü Mevkii’nde planlanan “Kömür Hazırlama (Lavvar) Tesisleri, Lavvar Atığı Depolama Tesisleri, Dolgu Alanı İle Rıhtım ve İR 86970 Numaralı Ruhsat Sahasında Taşkömürü Üretimi Entegre Projesi” için Amasra’da ÇED sürecinde Halkın Bilgilendirilmesi ve Sürece Katılımı Toplantısı, geçtiğimiz gün Amasra’da yapıldı.

 

 

 

 

Amasra Gençlik Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor Salonu’nda yapılan toplantıya Bartın Platformu katılmazken Bartın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından görevlendirilen personel ve vatandaşlar katıldı.

 

 

 

 

Firma tarafından yapılan sunumda projeden kaynaklanacak önemli çevresel etkiler “lavvar atıkları”, “toz emisyonları” ve “gürültü” olmak üzere 3 ana başlıkta toplanarak katılımcılara bilgi verildi.

 

Ayrıca firma yetkilileri, proje kapsamında 2 bin 133 kişinin istihdam edileceğini dile getirdi.

 

 

 

 

Olumsuz görüşte süreç devam ettirilmeyecek!

 

MGS Proje Müşavirlik ve Mühendislik Firması yetkilisi tarafından gerçekleştirilen bilgilendirme sunumunda şu ifadeleri kullandı:

 

“Projemizin en başında çevresel etki değerlendirilmesi başvuru dosyamızı Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına sunmamızın akabinde Bakanlığın bunu format yönünden incelemesinin akabinde şu anki süreç olan halkın bilgilendirilmesi sürece katılım toplantısındayız. Bu sürece paralel olarak da sizin görüşlerinizi almamızın devamında yaklaşık 23 tane kurumdan da hem Ankara'da genel müdürlük düzeyinde hem de yerelde belediye ve diğer valiliğe bağlı birimler nezdinde projemizin incelemesi ve her kurumun kendi mevzuatlarınca değerlendirilmesi süreci başlatılmıştır. Dolayısıyla şu anki toplantımızın amacı tamamen çevresel etkilerin değerlendirilmesi, ilgili kurum mevzuatlarınca bunun değerlendirilip ve bir sonraki aşamaya geçilmesi sürecidir. Dolayısıyla bu aşamayı geçtikten sonra herhangi bir kurumun olumsuz görüşü olsa dahi bu sürecin devam ettirilemeyeceğini bilmenizi isteriz. Dolayısıyla devam eden süreçte de projeden ÇED raporunun hazırlanma süreci, hem sonraki süreçte de her aşamada da itiraz hakkınızın hem yerelde Bartın Valiliği hem de Çevre Şehircilik  ve  İklim Değişikliği Bakanlığına yapılabileceğini bildirmek isterim.

 

Hattat burada maden yeraltı maden ocağıyla ilgili işletme faaliyetlerini gerçekleştirebilecek durumdadır. Bu kapsamda ilk olarak TTK tarafından söz konusu maden ocağıyla ilgili bir ÇED kapsam dışı yazısı alınmıştır. Devam eden süreçte buradaki sahayla ilgili 200 ton/ saat kapasiteli bir lavvar tesis planlanmıştır. Buradaki lavvar tesisinin ÇED süreçlerinin tamamlanmasının akabinde ise devam eden projenin devamı niteliğinde ve birbirine entegre nitelikte olan diğer 2 tane lavvar tesisi, buradaki lavvar tesislerini depolama alanları ve buradaki lavvarın piyasaya arzının gerçekleştirileceği rıhtım alanlarıyla ilgili bir ÇED süreci yürütülmüş ve 2023 yılında olumlu olarak tamamlanmıştır. Bu proje kapsamında da hem 200 ton/saat kapasiteli lavvar tesisinin hem de 2023 yılında alınan diğer ünitelerin hepsinin kümülatif olarak değerlendirilmesi amaçlandı. Bu kapsamda proje alanımızı belirlerken de burada yapılan ve ileride yapılması planlanan tüm faaliyetlerin hem entegre hem de kümülatif olarak bu süreç içerisinde değerlendirilmesi amaçlanmıştır.

 

Buradaki bizim faaliyetimizin kapsamı da yeraltı madeninden kömürün çıkarılması, buradaki kömürün lavvar tesislerinde yıkandıktan sonra zenginleştirilmiş hale gelen kömürün doğrudan piyasaya sevk edilmesidir. Dolayısıyla bunun haricinde burada üretim prosesiyle ilave bir faaliyette gerçekleştirilmeyecektir. Bu ÇED alanımızın büyüklüğü yaklaşık 2 bin 690 hektar büyüklüğündedir. Ancak bu alanın tamamında fiziki olarak yüzeyde yer üstünde bir faaliyet olmayacaktır.

 

Yeraltı dahi olsa, buradaki çalışmaların tamamının alansal olarak birlikte değerlendirilmesi gerektiğinden biz, burada 2 bin 690 hektarlık bir ÇED alanı belirlemiş bulunuyoruz. Ancak biz buradaki ÇED alanı içerisinde ise kara tarafında yani deniz tarafının gerisinde bulunan kara tarafında yaklaşık 75 hektarlık kısımda bir faaliyet göstereceğiz. Deniz tarafında ise dolgu ve rıhtım alanı olarak da yaklaşık 18,44 hektarlık sahada faaliyet gerçekleştirilecektir.

 

56 milyon tonluk kömür üretimi amaçlanıyor!

 

Projemiz kapsamında da yapılacak üniteler; deniz tarafında dolgu ve rıhtım alanı, 3 adet kömür hazırlama tesisi, lavvar tesisidir. Bunların iki tanesi 200 ton/saat kapasitede, bir tanesi ise 500 ton/saat kapasitelidir. Lavvara bağlı olarak burada lavvar tesislerinin hazırlanması, daha sonra buradaki lavvar atığının atıklarının depolanması için alanların hazırlanması maksadıyla kazı fazlası depolama sahası, 3 adet lavvar atığı depolama alanı, bitkisel toprak depolama alanı ve lavvarlanmış kömür stok alanlarını burada kurulması amaçlanmıştır.

 

Bununla birlikte bu faaliyetin tabii kümülatif olarak değerlendirdiği için projemizde yeraltı maden ocağı da dahil edilmiştir. Yeraltı kömür işletmesinde mevcut durumda 2 adet galeri girişi, 3 adet de kuyu girişimiz bulunmaktadır. Bu kuyu girişlerinden üretim yöntemi olarak tam mekanize bir kazı yöntemi uygulanacak ve buradan çıkarılan kömür de doğrudan kapalı konvoyerler vasıtasıyla lavvar tesislerine yönlendirilecektir.

 

Bir tane Amasra tarafında yer alan kuyumuz ve diğeri tamamen faaliyet alanlarına yakın çevredeki kuyu girişlerinden yeraltı kömürünü çıkarınca alana giriş yapılacaktır. 2045 yılına kadar ÇED alanı içerisinde maden ve petrol işlerinden alınan izinler doğrultusunda 56 milyon tonluk taşkömürünün burada üretilmesi amaçlanmıştır.

 

Buradan çıkartacağımız kömür doğrudan konvoyer bantlarla kapalı şekilde lavvar tesislerine yine bantlar vasıtasıyla iletilecektir. Dolayısıyla buradan çıkan ve çıkarılan kömürün herhangi bir şekilde ocaklardan kamyonlarla toz ve benzeri oluşturacak şekilde lavvar tesislerine nakliye edilmesi söz konusu olmayacaktır. Burada lavvar tesislerine iletilen kömür tümelen taşkömürü burada uygulanacak grafite yani yoğunluk farkı uygulanarak buradan kömürün daha nitelikli ve kalorifik değerinin daha yüksek olması için içerisindeki taş ve benzeri malzemelerin çıkarılması esasına dayanmaktadır.

 

Bu kapsamda 3 tane kurulacak olan lavvar tesisimizde lavvar bir tesisinde yıllık 2 milyon 840 bin tonluk bir malzeme işlenecek. Lavvar iki ve lavvar üç tesislerinde ise yıllık 1 milyon 136 binlik bir tümelan taşkömürün işlenmesi amaçlanmaktadır. Lavvar tesisinde 16 saat çalışmalar planlanmış ve diğer kalan 8 saat ise bakım faaliyetleri olarak amaçlanmıştır.

 

Burada geçmişte de tabii kömürle alakalı çok fazla üniversite akademik düzeyde hem Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü (MAPEG) TTK tarafından yapılan analizler ve değerlendirmeler neticesinde yıkama işlemi sonucunda yüzde 77’lik bir verinin elde edileceği ortaya çıkmıştır. Bu kapsamda lavvar hazırlama tesislerinde bizim nitelikli ve yüksek yüksek kalorifik değere sahip cevher elde etme miktarlarımız ise lavvar 1 tesisinde 2 milyon 186 bin lavvar 2 ve 3 tesislerinde ise 874 binlik bir kapasiteye ulaşacaktır.

 

Proje kapsamında lavvar atıklarının lavvar tesislerindeki sistem tamamen kapalı olarak uygulanacaktır. Buradaki proses de tabii ki en çok buradaki ham madde en çok yardımcı madde tüketiminin su olacaktır. Buradaki kullanacak olan sular yine Hattat uhdesinde olan yeraltı suyu desteğinden izinleri alınmış. Yeraltı suyu kuyularından temin edilecektir.

 

“2 bin 133 kişiye çıkarılması amaçlanmıştır”

 

Projemizin nihai durumda projemizin inşaat aşamasında 150 işletme aşamasında ise yeraltı ocağıyla birlikte toplamda 2 bin 133 kişinin burada istihdam edilmesi planlanmaktadır. Güncel durumda tesis işletmede 740-750 civarında bir personel istihdam edilmekte. Projeyle birlikte bunun 2 bin 133 kişiye çıkarılması amaçlanmıştır.”

 

Firma yetkilisinin sunumunun ardından toplantı soru-cevap şeklinde devam etti.

 

ETİKETLER : Bartın Amasra Hattat ÇED Halkı Bilgilendirme Toplantısı
Diğer GÜNCEL haberleri
Köşe Yazarları
 ‹ 
 ›